Competitions

"FÖR HISTORISK GULDJAKT OCH UNIK REKORDSLAKT I EN SERIE SÄRKLASSIGA BRAGDER"

MOTIVERING FÖR BRAGDGULDET 2017